Konference-TV

Film- og TV-produktioner fra konferencer:

Konferencebureauet har produceret tv og livestreamet konferencer i både ind- og udland for en række af Danmarks største virksomheder og organisationer. Både enkeltdags konferencer og længerevarende. Vi har ligeledes stor erfaring med at producere til både intern og ekstern brug, uanset om vi har været livestreamet konferencerne eller produceret film til brug efter konferencen.

Vi har blandt erfaring fra samarbejde med vidt forskellige kunder som Maersk, Europa-Kommissionen, Copenhagen Business School, Nykredit, Realkreditrådet, Lederne, AOF, sundhedsorganisationer, politiske partier og ministerier som Erhvervsministeriet og Udenrigsministeriet.

Alle film og videoer kan offentliggøres på udvalgte sites (interne og eksterne), sociale medier, nyhedsbreve mm.

Du kan her læse mere om mulighederne for at skabe effekt gennem film- og tvproduktioner før, under og efter konferencen.

Før konferencen:

Film til ekstern brug:

Skab opmærksomhed omkring din konference gennem en film, der har til hensigt at fange potentielle deltageres interesse og at få dem til at tilmelde sig konferencen.

Filmene præsenterer kort konferencens indhold, hovedtalere og venue og offentliggøres typisk på sociale medier, udvalgte tv-stationer i nyhedsbreve mm. og altid i god tid før konferencen.

Indhold og længde aftales mellem Konferencebureauet og den pågældende virksomhed/organisationer, der afholder konferencen.

Film til intern brug:

Filmen har til hensigt at skabe opmærksomhed internt i virksomhed eller organisation blandt medarbejdere osv., således at de fatter interesse og medejerskab for konferencen, således at medarbejderne engagerer sig før, under og efter konferencen.

I den forbindelse kan der eksempelvis præsenteres en kick-off video, hvor eksempelvis konferencens arrangører fortæller om program, hovedtalere, venue og eventuelle sociale arrangementer. Filmen kan f.eks. offentliggøres i alle interne medier, nyhedsbreve og på specifikke sites, der omhandler den forestående konference.

Under konferencen:

Livestreaming:

Talere og events sendes direkte på nettet, mens konferencen afholdes, så folk, der ikke kunne deltage fysisk på konferencen alligevel kan overvære det samlede indhold. Konferencerne kan streames i offentlige fora, hvor de er tilgængelige for alle, eller i lukkede fora, hvor eksempelvis kun medarbejdere eller betalende seere kan følge livestreamingen.

Videotaler:

Konferencens indhold filmes helt eller delvist i særskilte videosekvenser, hvor seerne eksempelvis efterfølgende kan se en hovedtalers fulde indlæg med spørgsmål fra tilhørerne. Ligeledes kan paneldebatter af sceneinterviews eksempelvis også produceres på samme vis. Videoproduktionerne offentliggøres typisk efter konferencen eller løbende undervejs, som konferencen afholdes.

Videointerviews:

Udvalgte deltagere eller talere på konferencen interviews om eksempelvis hovedbudskaberne i deres taler, som offentliggøres kort efter, at de er produceret, og mens konferencen er i gang.

Lead-in video:

En lead-in video kan fungere som kick-off til et emne, der efterfølgende skal debatteres på konferencen. Indslaget kan sætte fokus på et givent emne/problematik eller præsentere et specifikt person. Indslaget afspilles direkte på konferencen som oplæg til debat og vil typisk kort og præcist iscenesætte det emne, som er omdrejningspunkt for talere og panels videre diskussion. Andre gange kan lead-in videoen være interview med en person, der besidder faglig viden eller erfaring, som sætter tonen for resten af konferencens forløb, men hvor vedkommende ikke selv er fysisk til stede.

Videopressemeddelelse:

Der kan produceres et journalistisk indslag fra konferencen, som eksempelvis omhandler nyheder, der har offentlighedens eller en specifik faggruppes interesse. Indslaget sendes til relevante medier og samarbejdspartnere, der gratis kan offentliggøre det, da konferenceafholderen derigennem opnår øget eksponering og sætter konferencen på den offentlige dagsorden.

Efter konferencen:

What-we-did film:

Filmen opsummerer, hvad der skete på konferencen, og vil typisk efterfølgende kunne udsendes til deltagere, interessenter, presse mm., for at konkluderer på konferencens hovedbudskabere og events. Filmen kan samtidig klippes, så den kan udsendes ifm. fremtidige konferencer og benyttes som reklame for kommende events og dermed vække awareness blandt kommende deltagere og få dem til at tilmelde sig den nye konference.

Denne breaker er brugt som præsentation på konference, Clever og SEAS-NVE præsenterer deres nye elbiler

Konferencebureauet livestreamer fra Den Sorte Diamant

Vi producerede for Lederne denne imagefilm på baggrund af optagelser fra konferencen, Ledelsens Dag

Denne video fungerede som kick-off til VL-døgnet arrangeret af Valcon

Denne animationsfilm er produceret for Komiteen for Folkesundhed og vises bl.a. på sundhedskonferencer

Denne video er én af fem film, der blev vist undervejs i forbindelse med konference afholdt af Socialministeriet om socialøkonomiske virksomheder

Vi producerede denne film som kick-off video for Lederne, da Johan Bülow blev kåret som Årets Leder

Videoen er produceret for Smart Industry Forum og har til hensigt at tiltrække deltagere til konferencen gennem branding på sociale medier